CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 6-2021

Với mỗi hộp Balikbayan box được gửi đi, bạn đã  góp phần chia sẻ sự giúp đỡ đến cộng đồng.
“Magbigay ayon sa kakayahan, Kumuha batay sa pangangailangan.”

Loriekot’s Forwarder đang hỗ trợ Tổ chức cung cấp thực phẩm miễn phí cho những người khó khăn ở Philippines bằng cách trích ra 5 đô la lợi nhuận cho mỗi hộp Balikbayan box được gửi vào Chuyến hàng  tháng 6 năm 2021 này để quyên góp cho Tổ chức. Danh sách người thụ hưởng sẽ được cập nhật trên Trang Facebook của chúng tôi và website công ty.


Related PROMOTIONS