SAPI – PUREFOODS – LORIEKOT’S FORWARDER FOOD PACK DISTRIBUTION PROGRAM

Loriekot’s Forwarder hợp tác với SAPI và Purefoods Việt Nam sẽ khởi động Dự án Phân phát Lương thực- Thực phẩm hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.
 
150 gói thực phẩm sẽ được phân phối cho các đối tượng sau:
 
1. Nhạc sĩ
2. Giáo viên
3. Người giúp việc
 
Việc phân phát sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2021 thông qua Dịch vụ giao hàng của Grab hoặc nhận trực tiếp  tại Văn phòng của Loriekot’s Forwarder.

 

 


Related PROMOTIONS