CHIẾN DỊCH AHON LUZON

Một hoạt động gây quỹ được tổ chức bởi Samahang Pinoy sa Vietnam (SAPI) để hỗ trợ người dân Philippines bị ảnh hưởng bởi cơn bão Ulysses và bão Rolly.

Loriekot’s Forwarder đã gửi 7 thùng hàng cứu trợ đến khu vực Cagayan và Rizal.

 


Related PROMOTIONS