CHIẾN DỊCH GÂY QUỸ BANGON ORAGON

Một dự án gây quỹ của Loriekot’s Forwarder nhằm mục đích hỗ trợ nạn nhân của cơn bão Rolly, Vùng Bicol. Với mỗi hộp/ đơn hàng mà bạn gửi đi từ tháng 12 năm 2020, chúng tôi sẽ trích ra 5 USD lợi nhuận để ủng hộ những nạn nhân này.

148 gia đình ở Virac, Catanduanes đã nhận được hỗ trợ từ dự án này.

 


Related PROMOTIONS